Zasady głosowania

JAK POPRAWNIE ZAGŁOSOWAĆ ?

Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2023, tym samym do wypełnienia niniejszej ankiety, są mieszkańcy gminy Strzelec Opolskich.

Aby prawidłowo oddać głos należy:

 • wybrać JEDEN projekt z LISTY PROJEKTÓW podlegających konsultacjom (jeden projekt wybierany jest spośród trzech pul, czyli należy oddać głos albo na projekt z małych sołectw lub dużych sołectw lub miasta);
 • wpisać czytelnie, używając polskich znaków (jeżeli występują) oraz bez zdrobnień swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania datę urodzenia oraz numer telefonu;
 • prosimy zwrócić szczególną uwagę na literówki, a w przypadku wątpliwości zapisu danych w ewidencji sprawdzić w dokumencie tożsamości np. dowodzie osobistym, paszporcie; 
 • na wskazany numer telefonu otrzymają Państwo kod weryfikacyjny - należy przesłany kod wpisać w formularz elektroniczny. Informujemy, że na jeden numer telefonu będzie mógł być wysłany jeden kod weryfikacyjny. 

W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.

Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • głos został oddany przez osobę nieuprawnioną;
 • głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia albo adresu miejsca zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane w ankiecie są nieczytelne;
 • podane przez głosującego imię lub nazwisko, adres zamieszkania są niezgodne z danymi w ewidencji ludności;
 • głos został oddany na ankiecie do głosowania innej niż urzędowo określona;
 • głosujący w ankiecie nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż jeden projekt;
 • ankieta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
 • zamieszczone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało podpisane przez głosującego oraz/lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, ktory w dniu głosowania nie ukończył 16 rok zycia (z wyłączeniem ankiet elektronicznych).

UWAGA!!!

Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną ankietę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną z najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne ankiety nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny.

Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą w dniach od 30 sierpnia 2022 r. do 12 września 2022 r.:

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (parter budynku urzędu), do pobrania w formie ankiety papierowej,
 • na stronie internetowej https://strzelceopolskie.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.