Budżet obywatelski w STRZELCACH OPOLSKICH

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 01.06.2019 00:00
Zgłaszanie projektów 03.06.2019 00:00 24.06.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszonych projektów 04.07.2019 00:00 26.07.2019 23:59
Prezentacja projektów 12.08.2019 00:00
Głosowanie 29.08.2019 00:00 11.09.2019 23:59
Ogłoszenie wyników 13.09.2019 00:00