Strzelecki Budżet Obywatelski SBO 2023

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.06.2022 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.06.2022 00:01 30.06.2022 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 02.07.2022 00:00 29.07.2022 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 12.08.2022 23:59
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 30.08.2022 00:00 12.09.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 15.09.2022 11:25